ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Дата: 18.09.2020 10:52
Кількість переглядів: 1101

Фото без описуМістобудівного проекту «Детальний план території під об’єкти будівництва для обслуговування підприємства на земельній ділянці площею 4,8688 га (кадастровий номер 3225588200:04:004:0018), яка знаходиться в оренді СТОВ «Придніпровський край» по вул. Піонерська, 75-а с. Фарбоване Яготинського району, Київської області, та розміщена за межами населеного пункту в адміністративних межах Фарбованської сільської ради».

1. Замовник

Замовником проекту містобудівної документації є Фарбованська сільська рада, Яготинського району, Київської області.

Адреса: 07753, Київська обл., Яготинський район, село Фарбоване, вул. Піонерська, буд. 10.

Телефон: (04575) 3-45-85

Електронна адреса: farbovano_yago@ukr.net

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування

«Детальний план території під об’єкти будівництва для обслуговування підприємства на земельній ділянці площею 4,8688 га (кадастровий номер 3225588200:04:004:0018), яка знаходиться в оренді СТОВ «Придніпровський край» по вул. Піонерська, 75-а с. Фарбоване Яготинського району, Київської області, та розміщена за межами населеного пункту в адміністративних межах Фарбованської сільської ради» на підставі рішення Фарбованської сільської ради № 475-53-VII від 30.01.2020 року.

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень  використання території  згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту з користування надрами в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

При розроблені детального плану враховуються Схема планування території Київської області, інформація земельного кадастру, матеріали з визначення та врахування державних та регіональних інтересів.

3.  Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

На території, яка охоплюється детальним планом, планується реконструкція  складу ПММ машино-тракторного парку СТОВ «Придніпровський край» з влаштуванням АГЗП за адресою: 07753, Київська обл., Яготинський р-н, с. Фарбоване, вул. Піонерська, 75-а. Проект містобудівної документації Детальний план після розгляду та затвердження у встановленому порядку має бути основним керівним документом який визначає території виробничої зони, зон сільськогосподарського призначення, зон інженерної, транспортної інфраструктури та подальших стадій проектування, реконструкції та будівництва об’єктів, інженерних мереж і споруд, благоустрою території.

Згідно з пунктом 4 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» об’єкт проектування відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля (поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше).

            Територія детального проектування знаходиться в південно-східній частині с. Фарбоване на території машино-тракторного парку СТОВ «Придніпровський край» за адресою: 07753, Київська обл., Яготинський р-н, с. Фарбоване, вул. Піонерська, 75-а.

Земельна ділянка має площу 4.8688 га, що перебуває в оренді СТОВ «Придніпровський край», згідно Договору оренди землі б/н від 07.06.2019 р.

В'їзд та виїзд автотранспорту на територію майданчику відбувається з існуючої автодороги.

Територія підприємства має існуючу огорожу.

Ділянка реконструкції складу ПММ та ділянка влаштування АГЗП розташовані на території машино-тракторного парку, що межує:

- з півночі – проїжджа частина дороги, сільськогосподарські угіддя, поля;

- зі сходу – сільськогосподарські угіддя, поля;

- з півдня – проїжджа частина дороги, зелені насадження, далі – приватна житлова забудова с. Фарбоване;

- із заходу – водний об’єкт, зелені насадження, далі – приватна житлова забудова с. Фарбоване.

Найближча житлова забудова розташована у західному напрямку на відстані близько 440 м. від крайнього джерела викидів складу ПММ та АГЗП.

На території машино-тракторного парку СТОВ «Придніпровський край», площею 4,8688 га, в межах ділянки діючого складу ПММ влаштовується автомобільний газозаправний пункт стаціонарного типу (АГЗП) для заправлення скрапленим вуглеводневим газом автомобілів, що облаштовані газобалонним обладнанням. Розміщення ємкості з газом наземне (об’ємом 5,6 м 3 ) з паливо приймальним вузлом СВГ та встановлення паливо-роздавальної колонки «АСТРА-1-У».

На реконструйованому складі ПММ передбачено: здійснювати прийом, зберігання і відпуск пального для автотранспорту, а саме: бензину, дизпалива та скрапленого вуглеводневого газу (СВГ). Розміщуватиметься 7 горизонтальних наземних резервуарів: 3 для бензину - з яких 2 об’ємом по 10 м3 та 1 об’ємом 12 м3 , 3 для дизпалива, об’ємом по 75 м 3 та 1 для СВГ, об’ємом 5,6 м 3 та 2 ПРК – одна дворукавна типу «Геркон» 0 КЕД-50-0,25-1-2 для бензину та дизельного пального та 1 «АСТРА-1-У» для СВГ. Злив палива з автоцистерни передбачено крізь герметичні зливні муфти. Резервуари обладнані дихальною арматурою з клапанною системою, технічними пристроями для запобігання переповнення ємностей при зливі. При заправленні автомобілів через паливо-роздавальні колонки застосована система повернення парів з баку автомобілів в видаткові резервуари (рекуперація).

Планований річний обсяг використання палива по підприємству становить: бензину – 89000 л, дизельного палива – 1631000 л, скрапленого вуглеводневого газу – 130000 л.

Відповідно Наказу Міністерства охорони здоров’я України №173 від 19.06.1996 р. «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» даний об’єкт нормується, як видаткові та базисні склади легкозаймистих та паливних рідин IV кл. небезпеки з СЗЗ - 100 м., що витримана у всіх напрямках.

4. Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

Детальний план розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням взаємозв’язків основних та допоміжних споруд.

До можливих впливів майбутнього будівництва на навколишнє середовище є повітряне, водне середовище та ґрунти.

Вплив планової діяльності на навколишнє середовище, що виявляється у виділенні в атмосферне повітря забруднюючих речовин відсутній та не може призвести до зміни кліматичних умов.

Зміни мікроклімату, що безпосередньо пов’язані з відсутністю активних масштабних впливів планової діяльності (значних виділень теплоти, вологи, тощо) не відбудеться.

Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техногенного походження (тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) не передбачаються.

Зміни, які чинять шкідливі впливи на ґрунтовий шар не відбудуться зважаючи на відповідні проектні заходи.

З метою покращення стану навколишнього середовища проектом передбачається ряд планувальних та інженерних заходів, до яких відносяться:

- проведення забудови згідно з наміченим функціональним зонуванням;

- інженерна підготовка території ;

- вертикальне планування та регулювання поверхневого стоку, благоустрій об’єктів, влаштування твердого покриття доріг;

- інженерний благоустрій території;

б) для територій з природоохоронним статусом;

Територія на яку розробляється детальний план території знаходиться поза межами структурних елементів екомережі Київської області. На території проектування об’єкти природно-заповідного фонду відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

Проектні пропозиції детального плану території не матимуть транскордонних наслідків для довкілля, оскільки територія на яку розробляється детальний план території розташована на значній відстані від межі сусідніх держав.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

З метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків під час СЕО ДПТ, передбачається розглянути «Нульовий сценарій», без впровадження проектних змін.

Альтернатива 1: «Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планової діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища, а також оцінити вплив на навколишнє середовище в період будівництва та функціонування складу ПММ та ділянки АГЗП, дати прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи із особливостей планової діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

 - статистичну інформацію;

- оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля;

- пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

Також під час проведення процедури стратегічної екологічної оцінки передбачені заходи для запобіганням негативному впливу на довкілля та здоров’я населення по таких напрямках:

- щодо охорони атмосферного повітря;

- охорона поверхневих та підземних вод, ґрунтів;

- заходи щодо пожежної безпеки;

- відновлюванні та охоронні заходи.

Проведення спеціальних досліджень для стратегічної екологічної оцінки не передбачається.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

В цілому розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

Перелік проектних рішень для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків від планової діяльності, комплекс яких включає:

- ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів;

- планувальні заходи – функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон, озеленення території та ін.;

- охоронні заходи – моніторинг території зон впливу планової діяльності;

- забезпечення належного поводження з відходами. Операції щодо збирання, зберігання, транспортування та утилізації відходів повинні здійснюватися з дотриманням норм екологічної безпеки та законодавства України.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 п. 2, 3 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», а саме:

Звіт про стратегічну екологічну оцінку складається до затвердження документа державного планування та містить з урахуванням змісту і рівня деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів оцінювання таку інформацію:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту «Детальний план території під об’єкти будівництва для обслуговування підприємства на земельній ділянці площею 4,8688 га (кадастровий номер 3225588200:04:004:0018), яка знаходиться в оренді СТОВ «Придніпровський край» по вул. Піонерська, 75-а с. Фарбоване Яготинського району, Київської області, та розміщена за межами населеного пункту в адміністративних межах Фарбованської сільської ради», подаються до:

Фарбованської сільської ради, Яготинського району, Київської області:

Адреса: 07753, Київська обл., Яготинський район, село Фарбоване, вул. Піонерська, буд. 10.

Телефон/факс: (04575) 3-45-85

E-mail: farbovano_yago@ukr.net 

У зв’язку з відсутністю у сільської ради власного сайту, заява буде опублікована на сайті Яготинської районної державної адміністрації https://yagotyn-rda.gov.ua/.

Строки подання

Відповідно до п. 5 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» - строк громадського обговорення 3аяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки становить не менше 15 днів з дня її оприлюднення.

Сільський голова                                                                                          О. І. Житник

 

Детальний план території під об’єкти будівництва для обслуговування підприємства на земельній ділянці площею 4,8688 га (кадастровий номер 3225588200:04:004:0018), яка знаходиться в оренді СТОВ "Придніпровський край".

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування