Історична довідка

Яготи́нський райо́н — район України на сході Київської області на лівобережжі. Адміністративний центр — місто Яготин. Населення становить 32584 осіб (на 1 січня 2018 року). Утворено 7 березня 1923 року.

У 1923 р. на Україні була проведена реформа адміністративно-територіального поділу, направлена на скорочення адміністративно-територіальних одиниць і спрощення радянського апарату.

7 березня 1923 року президія  Всеукраїнського центрального виконавчого комітету (далі – ВУЦВК) прийняла постанову про адміністративно-територіальний поділ Полтавської губернії. Згідно з цією постановою ліквідувався поділ губернії на повіти та райони.   Яготинський район увійшов до Прилуцького округу Полтавської губернії.

 Яготинський район - утворився з Яготинської, Попівської та Жоравської волостей.

У 1931 році була проведена перевірка діяльності районів, їх економічного і фінансового стану, яка виявила необхідність часткових змін мережі районів і сільрад. З лютого того ж року ВУЦВК ухвалив постанову про реорганізацію районів УСРР. Ліквідувалися райони, а територія їх приєднувалася до сусідніх районів:

- Яготинський – до Згурівського.

Згідно постанови ВУЦВКу від 25 березня 1931 року райцентр із  с. Згурівка було перенесено в селище Яготин, а Згурівський район перейменовано в Яготинський.

Продовжуючи реформування адміністративно-територіального поділу  у 30-х роках минулого століття були створені нові адміністративно-територіальні утворення - області. Але новоутворені області видавались надто великими, і фактично відразу після утворення Київської області в межах її території створюються нові адміністративно-територіальні утворення – округи.

9 лютого 1932 р. 4 сесія ВУЦВК 12 скликання прийняла постанову «Про утворення обласних виконавчих комітетів на території УСРР» (пізніше назву змінено на «Про утворення областей»). Відповідно до цієї постанови на території України, крім Молдавської АРСР утворено 5 областей:

- Харківська;

- Київська;

- Вінницька;

- Дніпропетровська;

- Одеська.

До Київської області ( утворена 27 лютого 1932 р.) увійшло 100 адміністративно-територіальних одиниць: 98 районів, ( до яких входив Яготинський) 2 міськради, підпорядкованих безпосередньо області ( Житомирська міськрада,  Київська міськрада).

Відповідно до постанови ВУЦВК від 15 жовтня 1932 р. № 170 «Про утворення Чернігівської області» в районуванні Київської області відбулися значні зміни:

  -   зі складу Київської області в Чернігівську відійшло 29 районів;

  - до складу Харківської області увійшли 2 райони ( в тому числі Яготинський).

З 1937 року відбувається розукрупнення областей на території УРСР. Із 6 областей, утворених в 1932 році (Вінницька, Дніпропетровська, Київська, Одеська, Харьківська, Чернігівська), виділяються нові, у числі яких згідно з постановою Центрального Виконавчого Комітету СРСР від 22 вересня 1937 року «Про поділ Харківської області на Харківську і Полтавську, Київської - на Київську і Житомирську, Вінницької - на Вінницьку і Камянець-Подільську, і Одеської - на Одеську і Миколаївську області» утворена Полтавська область.

Організована вона була в складі 45 районів та двох міст - Полтави і Кременчука, до яких приєднало прилеглі сільради. До складу Полтавської області відійшли міста та райони Харківської та Київської областей.

Від Харківської області до Полтавської відійшли міста: Полтава, Кременчук з підлеглими їм  сільрадами райони ( в тому числі Яготинський).

На 15 жовтня 1939 року Полтавська область складалась із 44 районів (в тому числі Яготинський).

Територія Київської та Полтавської областей входила до складу генеральної округи Київ, яка складалася з 26 округ (гебітів).

Полтавщина була поділена на 12 округів, до складу кожної входило декілька районів, а саме: Пирятинський- (Гребінківський, Драбівський, Згурівський,  Ковалівський,  Пирятинський,  Яготинський  райони).

У 1943 році після визволення, територія Полтавської області залишилася у складі довоєнних 44 районів. На території області було 12 селищ міського типу (в тому числі Яготин).

6 січня 1954 р. був виданий Указ Президії Верховної Ради УРСР « Про включення до складу Київської області Згурівського і Яготинського районів Полтавської області».

Після приєднання 2 районів з Полтавської області, з 6 січня 1954 р. у складі Київської області стало 55 районів ( в тому числі Яготинський).

7 січня 1954 р. був виданий Указ Президії Верховної Ради УРСР «Про утворення в складі Української РСР Черкаської області», відповідно до якого до складу Черкаської області включені 20 районів Київської області.

Після передачі 20 районів з Київської області в Черкаську, з 7 січня 1954 р. у складі Київської області залишилося 35 районів (в тому числі Яготинський).

10 серпня 1954 р. був виданий Указ Президії Верховної Ради УРСР «Про укрупнення сільських рад депутатів трудящих в Київській області» відповідно до якого в 35-ти районах Київської області об’єднані такі сільські ради:

По Яготинському району:

Червоненська та Лозовоярівська сільські ради – у Лозово-Ярівську сільраду з центром у селі Лозовий Яр.

24 грудня 1956 р. прийнято рішення виконавчого комітету  Київської обласної ради депутатів трудящих № 963 «Про об’єднання, утворення і передачу деяких сільських рад Київської області», відповідно до якого в адміністративно-територіальному поділі області проведено такі зміни:

- Засупоївська, Кулябівська і Панфильська сільради Переяслав-Хмельницького району були передані до складу Яготинського району.

19 жовтня 1957 р. прийнято рішення виконавчого комітету  Київської обласної ради депутатів трудящих № 761 «Про перейменування окремих населених пунктів Київської області» згідно з якими:

- селищу другого відділення  радгоспу імені Молотова Гензерівської сільради Яготинського району присвоєно найменування селище Перевід;

- селищу Третього відділення радгоспу імені молотова Годунівської сільради Яготинського району – селище Степове.

         4 листопада 1957 р. прийнято 4 рішення виконавчого комітету  Київської обласної ради депутатів трудящих, що стосуються адміністративно-територіальних змін на Київщині:

- № 802 «Про об’єднання селища міського типу Яготин і села Лісняки Яготинського району в один населений пункт і віднесення його до категорії міст районного підпорядкування», відповідно до якого селище міського типу Яготин і село Лісняки Яготинського району об’єднані в один населений пункт – Яготин з віднесенням його до категорії міст районного підпорядкування.

10 травня 1958 р. видано рішення виконавчого комітету Київської обласної ради депутатів трудящих № 347 « Про утворення обліку населених пунктів Київської області», відповідно до якого з метою уточнення обліку населених пунктів і впорядкування в адміністративно-територіальному поділі Київської області ухвалено:

1. Затвердити подання виконкомів районних рад депутатів трудящих про зміни, що сталися в складі населених пунктів області за час після видання довідника «Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ».

   а) населені пункти, що зрослися між собою надалі вважати:

  По Яготинському району:

    с. Райківщина та х. Рудка Райківщинської сільської ради - за один населений пунк село Райківщина;

    с. Сулимівка, х. Бахшівський, х. Гриневичівка та х. Сотничий - за один населений пункт село Сулимівка.

   в) виключити з облікових даних населені пункти, які включені до таких помилково:

 По Яготинському району:

Селище відділку радгоспу імені Сталіна Райківщинської сільської ради.

   г) включити в облікові дані адміністративно-територіального поділу новоутворені або раніш не враховані населені пункти:

 По Яготинському району:

села Воронівщина, село Гарячеївщина, село Худобівщина та село Самарський Яр Яготинської міської ради.

2. Взяти на постійно-діючий облік населені пункти області за адміністративно-територіальним поділом районів, згідно додатку.

Згідно додатку до вищезазначеного рішення Київська область поділялася на такі райони та підпорядковані їм міські, селищні, сільські ради і населені пункти:

Яготинський район

1.Яготинська міська рада

   м. Яготин

  с. Воронівщина

  с. Горячеївщина

  с. Двірківщина

  с. Самарський Яр

  с. Худобівщина

  с. Червоне Заріччя

2. Гензерівська сільська рада

  с. Гензерівка

  с. Бурти

  с. Червона Лукомщина

  селище Перевід

 3. Годунівська сільська рада

   с. Годунівка

   с. Лемешівка

   с. Сталіне

   селище Степове

4. Засупоївська сільська рада

   с. Засупоївка

   с. Григорівка

   с. Федорівка

5. Жоравська сільська рада

   с. Жоравка

   с. Лебедівка

6. Кулябівська сільська рада

   с. Кулябівка

   с. Соколівщина

   с. Тужилів

   с. Шевченкове

7. Лозовоярівська сільська рада

   с. Лозовий Яр

   с. Бурти

   с. Червоне

8. Ничипорівська сільська рада

   с. Ничипорівка

   с. Трубівщина

9. Панфилівська сільська рада

   с. Панфили

10. Райківщинська сільська рада

   с. Райківщина

  с. Розумівка

  с. Рокитне

11. Сотниківська сільська рада

  с. Сотниківка

12. Сулимівська сільська рада

  с. Сулимівка

  с. Божки

13. Супоївська сільська рада

  с. Супоївка

  с. Дзюбівка

  с. Озерне

  с. Черкасівка

14.Фарбованська сільська рада

  с. Фарбоване

  селище Березки

15. Черняхівська сільська рада

   с. Черняхівка

   селище Гречанівка

   селище радгоспу «Черняхівка»

1962 рік

30 грудня 1962 р. був виданий Указ Президії Верховної Ради УРСР       « Про укрупнення сільських районів Української РСР», відповідно до якого на території Київської області скасовані 19 районів.

У складі Київської області залишилося 12 районів, куди увійшли такі території сільрад:

Яготинський район (центр – місто Яготин) у складі міста Яготин, селища міського типу Згурівка, сільрад Яготинського, Березанського ( за винятком Малосупоївської, Семенівської і Хмельовицької) і Згурівського районів.

15 березня 1963 р. прийнято рішення виконавчого комітету Київської обласної (сільської) ради депутатів трудящих № 136 «Про адміністративно-територіальні зміни в Яготинському районі», відповідно до якого населені пункти Яготинського району передані:

  - села Великий Крупіль, Малий Крупіль і Софіївка Великокрупівської сільради – в підпорядкування Войківської сільради;

  - село Лемешівка Годунівської сільради – в підпорядкування Гензерівської сільраді;

  - села Пилипча і Ярешки Войківської сільради - в підпорядкування Великокрупільській сільраді;

  - новоутворене селище Новоолександрівського радгоспу – в підпорядкування Черевківській сільраді з присвоєнням селищу найменування – Нова Олександрівка.

         Тим же рішенням від 15 березня 1963 р. перенесені центри і перейменовані сільради Яготинського району;

   - центр Великокрупільської сільради перенесений в село Ярешки і сільрада перейменована в Ярешківську;

   - центр Гензерівської сільської ради перенесений в село Лемешівка і сільрада перейменована в Лемешівську.

         10 травня 1963 р. прийнято рішення виконавчого комітету Київської обласної (сільської) ради депутатів трудящих № 263 « Про перейменування окремих населених пунктів області», відповідно до якого перейменовані:

  - село Петрівське Жовтневої сільради Яготинського району – в село Вишневе.

1965 рік

4 січня 1965 р. був виданий Указ Президії Верховної Ради УРСР «Про внесення змін до адміністративного районування Української РСР», відповідно до якого відбулося об’єднання обласних (промислових) і обласних (сільських)  рад депутатів трудящих УРСР і розукрупнення районів на території Української РСР.

 У складі Київської області замість 12 районів утворені 19 районів ( з них 7 нових):

Яготинський ( центр – м. Яготин) у складі м. Яготин; Згурівської селищної ради; Аркадіївської, Безуглівської, Богданівської, Годунівської, Жовтневої, Жоравської, Засупоївської, Капустинської, Красненської, Кулябівської, Лемешівської, Лизогубово-Слобідської, Лозовоярівської, Малоберезанської, Ничипорівської, Новооржицької, Панфильської, Пасківщинської, Райківщинської, Середівської, Сотниківської, Старооржицької, Сулимівської, Супоївської, Турівської, Усівської, Фарбованської, Черевківської і Черняхівської сільрад Яготинського району.

5 лютого 1965 р. був виданий  Указ Президії Верховної Ради УРСР « Про внесення змін до Указу Президії Верховної Ради Української РСР» від 4 січня 1965 р. «Про внесення змін до в адміністративного районування Української РСР» відповідно до якого;

- Усівська сільрада Яготинського району – до складу Баришівського району.

3 квітня 1965 р. видано рішення виконавчого комітету Київської обласної ради депутатів трудящих № 249 «Про адміністративно-територіальні зміни в окремих районах області», відповідно до якого:

- селище Берізки Фарбованської сільради Яготинського району – в підпорядкування Черняхівській сільраді.

28 жовтня 1968 р. видано рішення виконавчого комітету Київської обласної ради депутатів трудящих № 791 «Про затвердження адміністративних меж міських (селищних) рад депутатів трудящих Київської області», відповідно до якого затверджені адміністративні межі міських та селищних рад:

   - Міські ради районного підпорядкування: Яготин

   - Селищні ради: Згурівка Яготинського району

15 листопада 1968 р. видано Указ Президії Верховної Ради УРСР «Про передачу села Заболоцьке Чернігівської області до складу Київської області», відповідно до якого с. Заболоцьке було приєднане до Київської області і підпорядковане Лемешівській сільраді Яготинського району.

5 жовтня 1970 р. видано рішення виконавчого комітету Київської обласної ради депутатів трудящих № 686 «Про зміни в адміністративно-територіальному поділі окремих районів області», відповідно до якого:

- утворена Новоолександрійська сільрада з центром в селі Нова Олександрівка Яготинського району з підпорядкуванням їй сіл Вільне і Старе Черевківської сільради;

- включені в облікові дані села:

- Володимирське Згурівської селищної ради Яготинського району;

- Терлещина Аркадіївської сільради Яготинського району;

- Майське Лизогубово-Слобідської сільради Яготинського району;

- Кайнари Райківщинської сільради Яготинського району;

- одночасно об’єднані наступні села:

- Бурти і Гензерівка Лемешівської сільради Яготинського району – в одне село Гензерівка;

- Заболоцьке і Червона Лукомщина Лемешівської сільради Яготинського району – в одне село Лукомщина.

- у зв’язку з переселенням жителів села Велика Олексіївка Середівської сільради Яготинського району було виключене з облікових даних, а село Мала Олексіївка назване Олексіївка.

10 квітня 1972 р. видано рішення виконавчого комітету Київської обласної ради депутатів трудящих № 191 «Про зміни в адміністративно-територіальному поділі деяких районів області» відповідно до якого:

 Були об’єднані сільради:

-  Жоравська і Годунівська Яготинського району – в одну Годунівську сільраду з центром в селі Годунівка;

  24 травня 1976 р. видано рішення виконавчого комітету Київської обласної ради депутатів трудящих  № 230 « Про зміни в адміністративно-територіальному поділі деяких районів області», відповідно до якого:

В зв’язку з переселенням жителів, з облікових даних виключені наступні населені пункти:

  - селище Перевід Лемешівської сільради Яготинського району.

10 травня 1978 р. виданий Указ Президії Верховної Ради УРСР «Про розширення межі міста Яготин Київської області», відповідно до якого в межі м. Яготин увійшли села Горячеївщина, Самарський Яр і Худобівщина загальною площею 131,3 га.

21 вересня 1981 р. видано рішення виконавчого комітету Київської обласної ради депутатів № 496 «Про затвердження проектів планіровки та забудови сільських населених пунктів області» відповідно до якого затверджені проекти планіровки та забудови таких населених пунктів:

- по Яготинському району: с. Красне.

20 серпня 1984 р. рішенням виконавчого комітету Київської обласної ради депутатів № 323 « Про зміни в адміністративно-територіальному поділі Білоцерківського, Бориспільського, Васильківського, Поліського і Яготинського районів» в адміністративно-територіальний устрій окремих районів внесено такі зміни:

  - в Яготинському районі утворено Двірківщинську сільську раду з центром у селі  Двірківщина, підпорядкувавши сільській раді село Воронівщина Яготинської міської ради, село Кайнари Райківщинської та селище Черняхівка Черняхівської сільської ради.

21 жовтня 1985 р. рішенням виконавчого комітету Київської обласної ради народних депутатів № 349 «Про зміни в адміністративно-територіальному поділу Яготинського, Білоцерківського, Бориспільського та Фастівського районів» в адміністративно-територіальний устрій окремих районів внесено такі зміни:

- в Яготинському районі утворено Шевченківську сільську раду з центром у селі Шевченкове, якій підпорядковано села Володимирське Згурівської селищної і Майське Лизогубово-Слобідської сільської рад і виключені з облікових даних населені пункти Степове Лемешівської сільради і Бурти Лозовоярівської сільради у зв’язку з переселенням жителів.

28 липня 1986 року видано рішення виконавчого комітету Київської обласної ради народних депутатів № 203 « Про зміни адміністративно-територіальному поділу Вишгородського та Яготинського районів»,  відповідно до якого в адміністративно-територіальний устрій двох районів внесено такі зміни:

   - в Яготинському районі з обліку знято село Грушківка Старооржицької сільської ради».

25 вересня 1986 р. виданий Указ Президії Верховної Ради Української РСР «Про утворення Згурівського району у Київській області», відповідно до якого в Київській області утворено Згурівський район (центр - смт. Згурівка) в складі Згурівської селищної ради; Аркадіївської, Безуглівської, Жовтневої, Красненської, Лизогубово-Слобідської, Малоберезанської, Новооржицької, Новоолександрівської, Пасківщинської, Середівської, Старооржицької, Турівської, Черевківської, Шевченківської сільських рад Яготинського району.

24 липня 1990 р. на 2 сесії ХХІ скликання прийнято рішення Київської обласної ради народних депутатів «Про зміни в адміністративно-територіальному устрої ряду районів області», відповідно до якого в адміністративно-територіальний подій окремих районів внесені зміни:

  - в Яготинському районі – Жоравську сільраду з центром у селі Жоравка.

21 травня 1991 р. на 6 сесії ХХІ скликання прийнято рішення Київської обласної ради народних депутатів «Про часткові зміни в адміністративно-територіальному устрої  Білоцерківського, Згурівського, Макарівського, Миронівського, Поліського, Таращинського, Володарського та Яготинського районів», відповідно до якого в адміністративно-територіальний поділ районів внесено зміни:

- в Яготинському районі утворена Червоненська сільська рада з центром у селі Червоне, яке було підпорядковане Лозовоярівській  сільраді

         7 липня 1992 р. на 10 сесії ХХІ скликання прийнято рішення Київської обласної ради народних депутатів «Про часткові  зміни в адміністративно-територіальному устрої окремих районів області», відповідно до якого в адміністративно-територіальний устрій окремих  районів внесено зміни:

- в Яготинському районі знято з обліку такі населені пункти: селище Берізки Черняхівської, село Бурти Лозовоярівської та селище Степове Лемешівської  сільських рад.

 1 квітня 2003 р. видано рішення Київської обласної ради № 090-07 «Про часткові зміни в адміністративно-територіальному устрої області», відповідно до якого в адміністративно-територіальний устрій Київської області внесені зміни:

   - село Соколівщина Кулябівської сільської ради Яготинського району  підпорядковане  Яготинській міській раді.

         2 лютого 2006 р. рішенням Київської обласної ради № 353-31 «Про часткові зміни в адміністративно-територіальному устрою Області» у Яготинському районі в адміністративно-територіальний поділ району внесені зміни:

   - село Лебедівка Годунівської сільради підпорядковане Жоравській сільраді того ж району;

  - назва Панфилівської сільської ради змінена на Панфильську сільську раду, а Червоненської сільської ради – на Червонівську сільську раду.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування