Яготинська Районна Державна Адміністрація
Яготинський район, Київська область

Перелік послуг

                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження Яготинської

районної державної адміністрації

02 квітня 2018 року  № 130

 

Перелік адміністративних послуг,
які надаються через Центр надання адміністративних послуг Яготинської районної державної адміністрації

№ з/п

Найменування адміністративної послуги

Правові підстави для надання адміністративної послуги

1. 

Державна реєстрація юридичної особи (у тому числі громадського формування)

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань «

2. 

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (у тому числі громадське формування), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (у тому числі громадського формування)

—”—

3.

Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту

—”—

4.

Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі установчого документа

—”—

5.

Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу (у тому числі громадське формування), зареєстровану до 1 липня  2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань

—”—

 

6.

Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (у тому числі громадського формування)

—”—

7.

Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування)

—”—

8.

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування)

—”—

9.

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора (у тому числі громадського формування)

                     —”—

10.

Державна реєстрація припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування) в результаті її ліквідації

—”—

11.

Державна реєстрація припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування) в результаті її реорганізації

—”—

12.

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (у тому числі громадського формування)

—”—

13.

Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (у тому числі громадського формування), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

—”—

14.

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (у тому числі громадського формування)

—”—

15.

Державна реєстрація фізичної особи - підприємця

—”—

16.

Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу - підприємця, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

—”—

17.

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

—”—

18.

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

—”—

19.

Надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставляння апостиля, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, копії документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи -  підприємця)

—”—

20.

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

21.

Державна реєстрація інших (відмінних від права власності) речових прав на нерухоме майно

—”—

22.

Державна реєстрація обтяжень нерухомого майна

—”—

23.

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

—”—

24.

Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

—”—

25.

Скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

—”—

26.

Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

—”—

27.

Скасування рішення державного реєстратора

—”—

28.

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

—”—

29.

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці

Закон України «Про охорону праці»

30.

Видача дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки 

—”—

31.

Відомча реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

Закон України «Про дорожній рух»

 

32.

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

33.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

—”—

34.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

—”—

35.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

36.

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

—”—

37.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені безпосередньо законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

—”—

38.

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

—”—

39.

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

—”—

 

1) витягу з Державного земельного кадастру про:

 

 

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

 

 

обмеження у використанні земель

 

 

земельну ділянку

 

 

2) викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)

 

 

3) копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру

 

40.

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі: довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

                   —”—

 

41.

Видача довідки про:

1) наявність та розмір земельної частки (паю)

2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

Земельний кодекс України

 

42.

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

Закон України «Про землеустрій»

43.

Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

—”—

44.

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

Закон України «Про оцінку земель»

45.

Видача висновку про погодження документації із землеустрою

Земельний кодекс України

46.

Видача дозволу на зняття та перенесення грунтового покриву(родючого шару грунту) земельної ділянки

Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель»

47.

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Кодекс цивільного захисту України

 

48.

Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про готовність об’єкта до експлуатації

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

49.

Видача дозволу на виконання будівельних робіт

—”—

50.

Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів

—”—

51.

Видача висновку державної екологічної експертизи 

Закон України «Про екологічну експертизу»

52.

Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

Закон України «Про охорону атмосферного повітря»

53.

Видача дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами 

Закон України «Про відходи»

 

54.

Реєстрація декларації про відходи

—”—

55.

Видача дозволу на спеціальне водокористування

Водний кодекс України

56.

Видача спеціального дозволу на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування (лісорубний квиток)

Лісовий кодекс України

57.

Видача дозволу на проведення заходів із залученням тварин 

Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження»

58.

Видача експлуатаційних дозволів для потужностей (об’єктів) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження

Закон України «Про ветеринарну медицини»

59.

Видача експлуатаційних дозволів для потужностей (об’єктів) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів 

                —”—

60.

Видача експлуатаційного дозволу

Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»

61.

Видача дозволу на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням біологічних агентів, хімічної сировини, продукції та речовин з джерелами іонізуючого та неіонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

62.

Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

Закон України «Про рекламу»

63.

Видача дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні 

Закон України «Про дорожній рух»

64.

Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів

Закони України «Про перевезення небезпечних вантажів», «Про дорожній рух»